... měl bys plavat, 

měl bys plavat 

neumíme létat, 

ale plavání je další skvělá výjimečná věc 

a tak voda může být naší oblohou ...


Plavání bývá často jednou z prvních pohybových aktivit, se kterými se dítě ve svém vývoji seznamuje formou organizované výuky.  

Interaktivní charakter této činnosti poskytuje dětem první příležitosti   k navazování společenských vztahů mezi lektorem a také mezi dětmi v jejich kolektivu navzájem.   

Na počátku se někdy mohou objevit drobné komplikace v podobě  nároků na adaptaci organizmu v novém prostředí,  možného strachu a obavy z vody  nebo další možné psychické zábrany. 

V konečném důsledku je však výuka prospěšná k rozvoji morálně důležitých vlastností jako je houževnatost, cílevědomost, kázeň, sebeovládání, odvaha a schopnost překonávat překážky. 

Ve vodě děti získávají mnoho : nejen pocit jistoty, kdy roste jejich sebedůvěra a sebevědomí, úžasné chvíle a prožitky s kamarády, ale zejména první společenské a sportovní úspěchy, které jsou vždy oceněny pochvalou a závěrečným diplomem, který zaslouženě dokumentuje jejich projevenou snahu a úsilí. 

Voda díky svým výjimečným fyzikálním vlastnostem přináší nejen psychickou úlevu, ale také velmi příznivé účinky na organizmus a rozvoj vytrvalostní kapacity.