I přesto, že ne všichni jsme rodilí milovníci vody a také celý proces výuky plavání nebývá leckdy jednoduchá a rychlá záležitost, snažíme se hlavně o to, aby děti výuka bavila a nenásilnou a hravou formou se postupně všichni od jednoduchého až ke složitějšímu společně propracovali k lepším plaveckým výkonům, technice plavání  a celkově      k pozitivnějšímu vztahu k vodě.


...pár slov o nás 

Naše plavecká škola funguje na bazénu v Kuřimi již        

od roku 1997. Každý školní rok u nás projde plaveckou výukou                

přes  2000 dětí.  

Hlavním zaměřením školy je výuka plavání žáků I.stupně základních 

škol v rámci povinné školní docházky a dětí z mateřských škol.


...děkujeme za pochvalu a milá slova :)

Vážená paní ředitelko, chceme Vám touto cestou poděkovat za letošní plavecký výcvik. Naše spolupráce trvá již mnoho let a stále se k Vám rádi vracíme. Jelikož jsme malotřídní škola a výcvik absolvují všichni žáci od první do páté třídy, je to pro Vás práce velmi náročná. Oceňujeme Váš profesionální přístup, vstřícné jednání a ochotu řešit individuální potřeby našich malých plavců. Těšíme se na budoucí setkání a přejeme Vám i Vašim skvělým kolegyním zdraví, sílu a trpělivost při výchově plaváčků.                                                                                         Mgr. Eva Minaříková, ředitelka ZŠ a MŠ KřovíMgr.Eva Hradilová, ředitelka ZŠ Katov  

Žáci 2. ročníku ZŠ Veverská Bítýška absolvovali plavecký výcvik v bazénu v Kuřimi.Plavali 10 lekcí po 2 hodinách a všichni se naučili plavat nebo si plavání zdokonalili. Trénovali znak, prsa, kraul i šipky.Všechny hodiny byly prokládány zábavou s různými plaveckými pomůckami, pobytem ve vířivce i v bazénu s divokou řekou. Sklouzli se i na tobogánu.Na závěr dostali všichni žáci Mokré vysvědčení. Dětem se plavání velice líbilo a už se těší na další plavecký výcvik ve 3. třídě.Děkujeme všem zaměstnancům za pěkný a odborný přístup k dětem. Třídní učitelky PaedDr. Ivana Sedláčková a Mgr. Marcela Rulíšková.