V současné době otevíráme již druhým rokem i ranní kurz pro dospělé neplavce, rekreační a kondiční plavce.

Více info na : 

...pár slov o nás 

Naše plavecká škola funguje na bazénu v Kuřimi již        

od roku 1997. Každý školní rok u nás projde plaveckou výukou                

přes  2000 dětí.  

Hlavním zaměřením školy je výuka plavání žáků I.stupně základních 

škol v rámci povinné školní docházky a dětí z mateřských škol.


I přesto, že ne všichni jsme rodilí milovníci vody a také celý proces výuky plavání nebývá leckdy jednoduchá a rychlá záležitost, snažíme se hlavně o to, aby děti výuka bavila a nenásilnou a hravou formou se postupně všichni od jednoduchého až ke složitějšímu společně propracovali k lepším plaveckým výkonům, technice plavání a celkově k pozitivnějšímu vztahu k vodě.