V současné době máme rozvrh pro nadcházející školní rok 2021/2022 již plně obsazen.


                školáci  7- 12 let 

1.-2. tř. ZŠ

Předplavecká výuka pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ je zpravidla organizována v 10x45 min. Děti navazují na naučené základní plavecké dovednosti z předplavecké výuky z MŠ, které se učí postupně rozvíjet do jednotlivých plaveckých stylů.

3.-5. tř. ZŠ

Cílem této věkové plavecké skupinky je vylepšení techniky a základ dvou plaveckých způsobů v poloze na břichu ( prsa, kraul)a plaveckému způsobu znak. 

Dále se soustředíme již na složitější úkoly, jako je zlepšení orientace ve vodě a hloubce, skoky do vody - nácvik šipky, lovení předmětů a řekneme si i  základy první pomoci při záchraně tonoucího.


Výuka probíhá ve velkém plaveckém bazénu 25x8 m  s hloubkou    1,1 - 1,6 m a teplotou vody okolo 28 C.

Mateřská škola / předškoláci  


Plavecká výuka od 5 let je dětem podávána formou hry. Základem je odbourání případného strachu z vody, rozvoje radosti z pobytu ve vodě se zohledněním na psychomotorické schopnosti daného věku.

Pro výuku těch nejmenších neplavců máme k dispozici malý bazén s unikátním posuvným dnem od 0,1 - 1,25 , které se dá v danou chvíli nastavit tak, aby plně vyhovovalo výkonnostním skupinám všech dětí. Tento bazén má také vyšší teplotu, okolo 30 C.