OPATŘENÍ COVID

DOPRAVA 

Při přepravě (i když se nejedná o veřejnou hromadnou dopravu) zvažte používání roušek, zejména pokud se jedná o žáky různých tříd

ODCHOD 

Svůj odchod z bazénu do prostor sprch načasujte prosím tak, aby nedocházelo k setkávání různých skupin a škol. 

SKŘÍŇKY

V šatně se snažte využívat skříňky s dostatečným odstupem 

SDRUŽOVÁNÍ

Ve všech prostorách wellness centra dbejte na dodržování alespoň minimálních rozestupů 

HYGIENA !!! 

To nejhlavnější ze všeho. Ve sprchách dbejte na dodržování hygienických návyků u dětí. Zejména mytí rukou a osprchování celého těla. A to jak před začátkem, tak po skončení plavecké lekce.

DEZINFEKCE A ČISTOTA 

Všechny společné vnitřní i venkovní prostory bazénu se pravidelně dezinfikují a udržují 

PLAVECKÉ POMŮCKY

Pravidelně dezinfikujeme také naše plavecké pomůcky