OPATŘENÍ COVID

Ministerstvo školství vydalo 18. 8. Manuál k provozu škol od září 2020, který naleznete na webových MŠMT ČR .Přesto, že celou situaci vidíme jako velmi přehnaně omezující,  v součinnosti s provozovatelem bazénu se snažíme vzhledem k bezpečnosti všech zúčastněných poskytnout a dodržovat konkrétní hygienická a organizační opatření. Jedná se zejména o organizaci při příchodu do zařízení, v šatnách, sprchách,na bazénu a také při vlastní výuce. 

DOPRAVA 

Při přepravě (i když se nejedná o veřejnou hromadnou dopravu) zvažte používání roušek, zejména pokud se jedná o žáky různých tříd

ODCHOD 

Svůj odchod z bazénu do prostor sprch načasujte prosím tak, aby nedocházelo k setkávání různých skupin a škol. 


PŘÍCHOD A ŠATNY

o příchodu vstupují jednotlivé třídy do šaten odděleně tak, aby nedocházelo ke sdružování různých skupin žáků (tříd)

SKŘÍŇKY

V šatně se snažte využívat skříňky s dostatečným odstupem 

SDRUŽOVÁNÍ

Ve všech prostorách wellness centra dbejte na dodržování alespoň minimálních rozestupů 

HYGIENA !!! 

To nejhlavnější ze všeho. Ve sprchách dbejte na dodržování hygienických návyků u dětí. Zejména mytí rukou a osprchování celého těla. A to jak před začátkem, tak po skončení plavecké lekce.

DEZINFEKCE A ČISTOTA 

Všechny společné vnitřní i venkovní prostory bazénu se pravidelně dezinfikují a udržují 

PLAVECKÉ POMŮCKY

Pravidelně dezinfikujeme také naše plavecké pomůcky