OPATŘENÍ COVID

Dobrý den,

Jak již všichni jistě víte, z důvodu nařízení vlády a nouzovému stavu byly uzavřeny všechny wellness a bazény.

Mrzí mě, že musíme naši plaveckou výuku a spolupráci přerušit.

Budu Vás průběžně a aktuálně informovat o tom, jakmile se situace otočí k lepšímu.

Děkuji, přeji pevné nervy i zdraví a přejme si navzájem co nejdřívější návrat k normálním dnům ..


Hezký den

Iva Kolářová


Iva Kolářová - plavecká škola

info@plavemevkurimi.cz

www.plavemevkurimi.cz

tel: 777 712 970 

DOPRAVA 

Při přepravě (i když se nejedná o veřejnou hromadnou dopravu) zvažte používání roušek, zejména pokud se jedná o žáky různých tříd

ODCHOD 

Svůj odchod z bazénu do prostor sprch načasujte prosím tak, aby nedocházelo k setkávání různých skupin a škol. 


PŘÍCHOD A ŠATNY

o příchodu vstupují jednotlivé třídy do šaten odděleně tak, aby nedocházelo ke sdružování různých skupin žáků (tříd)

SKŘÍŇKY

V šatně se snažte využívat skříňky s dostatečným odstupem 

SDRUŽOVÁNÍ

Ve všech prostorách wellness centra dbejte na dodržování alespoň minimálních rozestupů 

HYGIENA !!! 

To nejhlavnější ze všeho. Ve sprchách dbejte na dodržování hygienických návyků u dětí. Zejména mytí rukou a osprchování celého těla. A to jak před začátkem, tak po skončení plavecké lekce.

DEZINFEKCE A ČISTOTA 

Všechny společné vnitřní i venkovní prostory bazénu se pravidelně dezinfikují a udržují 

PLAVECKÉ POMŮCKY

Pravidelně dezinfikujeme také naše plavecké pomůcky