INFORMACE PRO ŠKOLY O UKONČENÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU OD ROKU 2021

Vyhlášení další etapy

Na základě novely školského zákona (zákonem č. 284/2020 Sb.) již nebude možné ze státního rozpočtu poskytovat finanční prostředky na pokusná ověřování a rozvojového programy. Další etapu rozvojového programu na podporu výuky plavání v základních školách proto MŠMT již vyhlašovat nebude. Výdaje školy na dopravu při akcích v rámci vzdělávání podle příslušného rámcového vzdělávacího programu (tedy např. na dopravu do plaveckého bazénu) mohou školy nově hradit z rozpočtu ONIVdle § 160 školského zákona.

Závěrečná zpráva za poslední etapu rozvojového programu

Termín pro vložení závěrečné zprávy je dle vyhlášení rozvojového programu stanoven do 15. 2. 2021. Webová aplikace IS plavání bude pro podpořené školy otevřena pro tyto účely začátkem roku 2021. O možnosti vložení závěrečné zprávy budou podpořené školy informováni prostřednictvím mailu.


Bližší informace na : 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-pro-skoly-o-ukonceni-rozvojoveho-programu-od-roku<br>